Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa:
Lĩnh vực:

Tìm thấy 140 thủ tục hành chính
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nưóc ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại Thẻ đấu giá viên
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam).
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ